Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Katarzyna Laskowska powołana do PKA11 stycznia 2012 r. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB, została powołana do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV Kadencji. Jest członkiem zespołu w zakresie nauk społecznych i prawnych.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku