Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Sukces grantowy studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB.Grupa doktorantów i studentów współpracujących z Kołem Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi otrzymała grant z unijnego programu Youth in Action (Młodzież w Działaniu) na przeprowadzenie autorskiego projektu „Nasi Tatarzy”.


Projekt został zgłoszony do konkursu w lutym bieżącego roku. Młodzież w działaniu jest to  program UE (podobny w swoich założeniach do programów: Erasmus, Comenius, Grundtvig), obejmujący wsparciem grupę docelową w postaci młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 roku życia.  Jego celem głównym jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji, oraz zaangażowania w kształtowanie przyszłości Unii.

Grupa w składzie Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Ewelina Gruszewska, Agnieszka Grajewska oraz Maciej Skindzier wnioskowała o grant w wysokości  3.110 euro na przeprowadzenie zaplanowanych działań. Z 8 zgłoszonych przez białostockie podmioty inicjatyw dofinansowane zostaną tylko dwie: studencka oraz autorski projekt Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Białostockiej.

Inicjatywa studentów i doktorantów przewiduje działania mające na celu przybliżenie studentom UwB kultury tatarskiej, a jednocześnie wsparcie tej mniejszości etnicznej w kwestiach prawnych. Zaplanowane szkolenia i warsztaty m.in. z procedur wymaganych przy rejestracji stowarzyszeń, czy pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową, odbywać się będą na Wydziale Prawa UwB, który został instytucją wspierającą projekt. Dziekan Wydziału, prof. Leonard Etel, objął grupę patronatem oraz zgodził się, aby Uniwersytet w Białymstoku użyczył studentom podmiotowości prawnej niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej (krajową agencją Programu Młodzież w Działaniu).

Pierwsze warsztaty planowane są na listopad 2012 r.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku