Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja z dyskusji „My dla miasta, czy miasto dla nas?”

„My dla miasta, czy miasto dla nas?” – pod takim hasłem 8. maja na Wydziale Prawa w Białymstoku odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Koło Naukowe Teorii Społecznych, który poruszył istotną kwestię relacji między miastem a jego mieszkańcami, jak również pozwoliła wymienić poglądy i pomysły związane z funkcjonowaniem Białegostoku oraz inicjatywami podejmowanymi przez samych mieszkańców.

 

Wśród zaproszonych gości byli Krzysztof Pogorzelski, Andrzej Klimczuk, Patrycjusz Włoskowski oraz Jędrzej Dondziłło oraz radni miejscy Rafał Rudnicki i Mariusz Nahajewski.

 

Jako pierwszy wykład rozpoczął opiekun KNTS – dr Sławomir Oliwniak, który podkreślił znaczenie władzy w demokratycznym państwie i istotę jej istnienia. Wskazał również na sprawy będące przyczyną sporów na linii mieszkańcy-miasto i przedstawił swoją opinię na temat ich rozwiązania.

 

Szerzej o władzy wypowiedział się członek koła, Konrad Wnorowski, opisując różne profile demokracji bezpośredniej i tłumacząc działanie budżetu partycypacyjnego, opartego na udziale obywateli w wydatkowaniu budżetu gminnego bądź miejskiego.

 

Andrzej Klimczuk, socjolog, zwrócił uwagę na rozwój Białegostoku na tle innych polskich miast oraz wkład mieszkańców w życie miasta. Wskazał wiele uwag dotyczących demografii Podlasia. Otóż z najnowszych badań socjologów wynika, iż nasz region w sposób wyraźny wyludnia się.

 

Patrycjusz Włoskowski wraz z Jędrzejem Dondziłło przedstawili swoją inicjatywę, której owocem jest Centrum Kultury Niezależnej z Węglowej 10, jednocześnie skarżąc się na niezrozumienie ze strony władz miasta oraz brak doraźnej pomocy.

 

Wiele emocji budził temat „klikania” w autobusach i samej idei karty miejskiej, która zastąpiła tradycyjne bilety miesięczne i trzymiesięczne, a przeciwko której protestowała część podróżujących komunikacją miejską. Wyrazem tego była petycja podpisana przez 6 tys. mieszkańców złożona radzie miejskiej przez Krzysztofa Pogorzelskiego. Rada miejska nie przychyliła się do głosów sprzeciwu, tłumacząc to uciążliwością służącą wyższemu dobru, co również budziło wątpliwości u protestujących. Pogorzelski zrelacjonował przebieg protestu przeciw karaniu za „nie kliknięcie” kartą w autobusie oraz dyskusje z radnymi.

 

Po wypowiedzi radnych nastąpiła burzliwa dyskusja dotycząca przede wszystkim „klikania” kartą miejską, które ma wielu przeciwników, ale także obrońców. Mariusz Nahajewski podkreślał, iż pozwoli to na modernizację linii autobusowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz dopasowanie linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, jednakże sam przyznał, iż system taki dopiero powstaje. Z drugiej strony przeciwnicy podnosili fakt nienależytej ochrony danych osobowych oraz ryzysko ich bezprawnego wykorzystywania.

 

W dalszej części dyskutowano o kulturze w Białymstoku oraz co należy, by władze należycie docenili inicjatywę mieszkańców. Efektem było wypracowanie porozumienia, które będzie początkiem współpracy pomiędzy przedstawicielami Węglowej oraz radnymi.

 

Białystok jest pięknym miastem, który rozwojem, a nawet poziomem zadowolenia nie ustępuje wiele największym miastom w kraju. Należy jednak pamiętać, iż o jego wielkości decyduje aktywność i kreatywność samych mieszkańców, którzy powinni w swoich pomysłach i zaangażowaniu za każdym razem mieć wsparcie ze strony władzy.

 

 

Bartosz Gniedziejko

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku