Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Białystok przed Warszawą i Krakowem!

 

Pierwsze miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu „Rzeczpospolitej”
 
 
„Białystok lepszy niż Warszawa i Kraków” – to tytuł z „Rzeczpospolitej”, która 30 maja 2012 r. opublikowała wyniki swojego rankingu wydziałów prawa. Najwyższą liczbę punktów w tym zestawieniu zdobył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Gazeta oceniała wydziały uwzględniając 3 grupy kryteriów: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpracę z zagranicą.
 
Sukces w rankingu to kolejny dowód na bardzo wysoki poziom nauki i dydaktyki na białostockim Wydziale Prawa. Jednostka już dwukrotnie uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię naukową przyznawaną przez resort nauki. W grudniu 2011 otrzymała też – jako jeden z zaledwie dwóch wydziałów prawa w Polsce, obok UJ – ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku „prawo”.
 
Dobre wyniki w rankingach, wysokie oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PKA to efekt konsekwentnego rozwoju, w który wkładamy wiele wysiłku – podkreśla prof. Leonard Etel, Dziekan Wydziału Prawa UwB. - W naukę i dobrą dydaktykę warto i trzeba inwestować. My jesteśmy o tym przekonani, dlatego systematycznie wspieramy rozwój swojej kadry: m.in. dofinansowujemy publikacje, naukowe wyjazdy zagraniczne, motywujemy do pozyskiwania grantów badawczych. Robimy też wiele, by umiędzynarodowić kształcenie, stąd bogata oferta zajęć w językach obcych i szkoły prawa obcego, jakie organizujemy z myślą o naszych studentach. Autorzy rankingu to docenili. 

 

List gratulacyjny prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, Rektora UwB

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku