Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Jarosław Matwiejuk w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym


Dr Jarosław Matwiejuk, prodziekan Wydziału Prawa UwB został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym kadencji 2012-2016.

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana przez Prezesa Rady Ministrów przede wszystkim w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywaniu orzeczeń, a także wykonywania kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej. Zasiadają w niej 24 osoby, m.in. sędziowie, prokuratorzy, naukowcy, terapeuci, przedstawiciele ministerstw, policji i służby więziennej. 

Więcej informacji na http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4030,inauguracyjne-posiedzenie-rady-glownej-do-spraw.html

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku