Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prawo na UwB to kierunek z certyfikatem jakości!

 
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB – prodziekan Wydziału Prawa odebrali z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz premiera certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce. Uroczystość odbyła się w czwartek, 12 lipca 2012 r. w Warszawie.
 
Na liście nagrodzonych znalazły się kierunki ścisłe, techniczne, społeczne, humanistyczne i przyrodnicze prowadzone przez 25 jednostek organizacyjnych uczelni z całej Polski. W tym elitarnym gronie znalazł się także kierunek prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.
 
Nagrodzone jednostki mogą liczyć na specjalne dofinansowanie z nowej dotacji projakościowej. Każdy z kierunków otrzyma przez najbliższe trzy lata nawet milion złotych rocznie (łącznie maksymalnie 3 mln zł) na realizację kształcenia i dalszy rozwój.
 
- To kolejny krok w premiowaniu najwyższej jakości kształcenia, która stanowi filar wprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju.  Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – podkreśla minister Barbara Kudrycka.
 
Fundusze przeznaczone na finansowanie nagrodzonych kierunków studiów pochodzą ze specjalnej dotacji projakościowej wprowadzonej w reformie szkolnictwa wyższego, na którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało dodatkowe środki w wysokości 230 mln złotych w 2012 roku. W pierwszej edycji finansowania najlepszych kierunków studiów przy ich wyłanianiu brano pod uwagę wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efektywności naukowej.
(źródło: MNiSW)
 
 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku