Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski powołany do Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji

 

Zgodnie z decyzją nr 157 z dnia 17 kwietnia 2012 r. Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji, jest kolegialnym organem opiniodawczym, doradczym i konsultacyjnym. Obecnie liczy ona 16 członków, a w jej skład wchodzą osoby posiadające rozległą wiedzę  w dziedzinach istotnych dla skutecznego funkcjonowania Policji, uznany autorytet  w działalności publicznej oraz będące osobiście zainteresowane poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest wypracowywanie opinii i stanowisk merytorycznych na potrzeby Policji przy wykorzystaniu pracy ekspertów, a zarazem wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku