Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
"IV miejsce Wydziału Prawa UwB" w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Awans Wydziału Prawa UwB w rankingu Dziennika Gazety Prawnej:

mamy czwarte miejsce w Polsce!

 

W IV Rankingu Wydziałów Prawa 2010 przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zajął czwarte miejsce. Oznacza to kolejną poprawę pozycji Wydziału. Dwa lata temu uplasowaliśmy się na szóstym miejscu, rok temu – już na piątym.

Zwycięzcą rankingu kolejny raz został Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył 87,5 punktów na 100 możliwych. Jak jednak podkreślają autorzy rankingu - „Warszawa czuje na plecach oddech konkurencji”. Dystans do lidera zmniejszyły Kraków (85,5 pkt., II miejsce w tegorocznym rankingu), Wrocław (84,5, III miejsce), Białystok (81,5, IV miejsce) i Poznań (81, V miejsce).

Oceniając wydziały kształcące prawników autorzy rankingu brali pod uwagę aż 44 zmienne. Ranking składa się z 3 części obejmujących kadrę, jakość i siłę kształcenia, a także wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów. I to właśnie w tej ostatniej kategorii Wydział Prawa UwB wypadł szczególnie dobrze, zdobywając 14 na 15 możliwych punktów.

Jak mówi prof. Leonard Etel, Dziekan Wydziału Prawa UwB, czwarte miejsce wskazuje, że mniejsze ośrodki akademickie mogą konkurować z największymi szkołami w kraju. „Nie mamy szans na przyciągnięcie sław naukowych, ale potrafimy stworzyć doskonałe warunki do nauki. Zdobywamy granty na badania i organizujemy najwięcej konferencji naukowych. Oferujemy np. stypendia habilitacyjne czy urlopy naukowe. Dbamy też o dobrą atmosferę na studiach, czego potwierdzeniem jest fakt, że na naszym wydziale funkcjonują 23 koła naukowe”.

W rankingu wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 7 z niepublicznych. Informacje o wynikach oraz metodologii rankingu można znaleźć na stronie www.gazetaprawna.pl

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku