Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Rozprawa dr Joanny Banasiuk – nagrodzona

Dr Joanna Banasiuk otrzymała za swoją rozprawę doktorską pt. „Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim” nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 listopada 2010 r.  

Praca autorstwa dr Banasiuk zyskała też uznanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).  Zdobyła nagrodę za kreatywność w kategorii najlepsza praca naukowa z prawa własności intelektualnej (WIPO Award for Creativity in the category: Best Intellectual Property Scientific Work).

Promotorem pracy  jest  prof. UwB dr hab.  Joanna Sieńczyło-Chlabicz z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku