Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Kolejny sukces grantowy studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB

                                                         
 
 
Kolejny sukces grantowy
studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB !!!
 
Grupa doktorantów i studentów współpracujących z Kołem Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi po raz drugi otrzymała grant z unijnego programu Youth in Action (Młodzież w Działaniu)
na przeprowadzenie autorskiego projektu pt. „Mniejszość jako większość”.
Projekt został zgłoszony do konkursu wniosków w lutym bieżącego roku. Grupa
w składzie Konrad Wnorowski (przyszły koordynator), Agnieszka Grajewska, Izabela Bondar, Robert Jabłoński, Aleksander Firsowicz i Maciej Skindzier (koordynator poprzedniego projektu „Nasi Tatarzy” współfinasowanego kwotą 3110 euro) wnioskowała o grant w wysokości 4 553,00 euro. Przyznane przez Komisję Europejską środki przeznaczone zostaną m.in. na:
·        budowanie relacji partnerskich pomiędzy większością społeczeństwa a jego mniejszościami,
·        oraz promocję postaw demokratycznych wśród młodych członków podlaskich mniejszości narodowych i etnicznych (przyszłych liderów tychże grup) w tworzeniu przyszłego społeczeństwa obywatelskiego województwa.
Głównym działaniem projektu będzie organizacja cyklu sześciu warsztatów dla studentów UwB oraz przedstawicieli podlaskich mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacja konferencji na koniec całego projektu. Uczestnicy warsztatów zwiedzą również Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Trwałym efektem projektu będzie wydanie publikacji promującej Uniwersytet, projekt, działania uczestników oraz program „Młodzież w działaniu”.
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leonard Etel po raz drugi (wcześniej jeszcze jako Dziekan Wydziału Prawa) objął grupę patronatem oraz zgodził się, aby Uniwersytet w Białymstoku użyczył studentom podmiotowości prawnej niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej (krajową agencją Programu „Młodzież w działaniu”).
 
Grupę merytorycznie wspiera opiekun Koła, Prodziekan Wydziału Prawa ds. studiów stacjonarnych Prof. Maciej Perkowski, za co serdecznie dziękujemy!

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku