Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski uhonorowany


Prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski, kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa UwB, został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość miała miejsce 4 października, podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Odznaczenie wręczył  wiceszef MSWiA Adam Rapacki.

Profesor Emil Pływaczewski odebrał także najwyższą godność przyznawaną przez Senat tej Uczelni: honorowy medal „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”. Jak czytamy w uzasadnieniu,  wyróżnienie to jest „wyrazem uznania za Jego wieloletnią pracę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, połączoną z badawczą i naukową kreatywnością, niezwykłą sumiennością oraz głębokim zaangażowaniem jako kryminologa w sprawy bezpieczeństwa kraju.”  Profesor Pływaczewski czynnie uczestniczył w 179 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach (w tym 127 zagranicznych), jak również wykładał na 52 uniwersytetach w kilkunastu krajach na wszystkich kontynentach. Opublikował ponad 300 prac w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych, w tym liczne opracowania na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości. Ponad 60 jego artykułów i studiów zamieściły liczące się w świecie nauki oficyny wydawnicze i czasopisma, zwłaszcza amerykańskie, austriackie, holenderskie, japońskie, niemieckie i szwajcarskie. Senat Wyższej Szkoły Policji docenił wkład prof. Pływaczewskiego zarówno w rozwój policyjnego systemu edukacji w Polsce, jak i jego aktywność w polskich i międzynarodowych organizacjach i instytucjach, takich jak Międzynarodowa Komisja Egzaminacyjna Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowniczych Kadr Policji (IPES) Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kryminologii, Polskie Stowarzyszenie Kryminologiczne i Polskie Towarzystwo Prawa Karnego.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku