Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prodziekan Wydziału Prawa UwB, dr Jarosław Matwiejuk został wybrany przez Sejm RP do Krajowej Rady Prokuratury

10 czerwca 2010 r. prodziekan Wydziału Prawa UwB, dr Jarosław Matwiejuk został wybrany przez Sejm RP do Krajowej Rady Prokuratury. KRP powstała po oddzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Rada składa się z 25 osób - przedstawicieli Sejmu, Senatu, prezydenta RP, prokuratora generalnego, prokuratur apelacyjnych oraz IPN-u. Jej kadencja trwa 4 lata. Krajowa Rada Prokuratury stoi na straży niezależności prokuratury. Współuczestniczy – z Prokuratorem Generalnym – w powoływaniu prokuratorów.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku