Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
III Miejsce Wydziału Prawa UwB w Rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zajął III miejsce w Rankingu wydziałów prawa „Rz”

 

W dniu 17 czerwca 2013 r. ogłoszone zostały wyniki drugiego rankingu wydziałów prawa przeprowadzonego przez dziennik Rzeczpospolita. Tak jak w pierwszej edycji poszczególne wydziały oceniano w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.

Zwyciężył Uniwersytet Warszawski, z wynikiem 34 punkty. Drugie miejsce zajął  Uniwersytet Jagielloński z wynikiem 33 punkty. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zajął III miejsce z wynikiem 29,5 punktu.

O przewadze UW przesądziły potencjał naukowy i jakość kształcenia. W porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiła się dostępność kadry. UJ postawił na naukę rozwiązywania kazusów, zatrudnił specjalistów od prawa własności intelektualnej. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku położył nacisk na praktyczną naukę prawa i naukę języków.

W ostatnich latach rozwijaliśmy się dynamicznie: poszerzyliśmy ofertę edukacyjną, wzmocniliśmy dorobek i pozycję naukową, poziom naszej dydaktyki został doceniony przez PAKA. Kładziemy nacisk na praktykę i naukę języków. Moją ambicją jest dalsze umiędzynarodowienie zarówno nauki jak i dydaktyki – podkreśla prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W rankingu wzięło udział 20 z 35 uczelni prowadzących w roku akademickim 2012/2013 studia na kierunku prawo.

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego,

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski - dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku