Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza doradcą Prokuratora Generalnego

 

Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UwB, został powołany przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw.

Prace zespołu mają pomóc w przygotowaniu i upowszechnieniu wśród praktyków standardów właściwego traktowania ofiar przestępstw. Mają też przyczynić się do "podejmowania inicjatyw służących stopniowemu wdrażaniu  nowych, lepszych dla ofiar rozwiązań" - czytamy w zaproszeniu skierowanym do prof. Kuleszy przez Andrzeja Seremetę. 

W skład Zespołu wchodzi siedem osób, w tym sześciu przedstawicieli nauki specjalizujących się w problematyce ofiar przestępstw oraz prokurator powołany przez Prokuratora Generalnego jako jego przedstawiciel. Zespół będzie m.in. przygotowywał propozycje zmian regulacji prawnych, opiniował projekty aktów normatywnych oraz opracowywał programy szkoleń dla prokuratorów.

(źródło:  materiały własne, komunikat Prokuratury Generalnej z dnia 19.10.2010 r.)

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku