Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Sukces Wydziału Prawa UwB - najwyższa ocena parametryczna wśród wydziałów prawa w Polsce

 

 
W dniu 30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ocenę parametryczną jednostek naukowych, będącą miernikiem sukcesów badawczych uczelni. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (organ opiniodawczo-doradczy ministra), kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Uczeni, wchodzący w skład KEJN, oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
 
W ramach przeprowadzanej oceny, przyznawano odrębną punktację za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów:
 
I.       
osiągnięcia naukowe i twórcze,
II. potencjał naukowy,
III. materialne efekty działalności naukowej,
IV. pozostałe efekty działalności naukowej.
 

   

W ramach tych kryteriów Wydział nasz zdobył następującą ilość punktów: kryterium I – 33,53, kryterium II – 278, kryterium III – 0,63, kryterium IV – 40,00. Po ostatecznej ocenie Wydział Prawa UwB uzyskał 61,49 pkt, co pozwoliło nam uzyskać pierwsze miejsce wśród 25 ocenianych wydziałów prawa z całej Polski. Kategorię A pośród wydziałów prawa, oprócz Wydziału Prawa UwB, uzyskało jeszcze pięć innych wydziałów, pozostałym zaś przyznano ocenę B i C.
 
 
Serdecznie gratulujemy Władzom Dziekańskim oraz wszystkim naukowcom naszego Wydziału!
 
 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku