Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Profesorowie z Wydziału Prawa odznaczeni medalami Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski oraz prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski otrzymali medale Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach za wieloletnią współpracę.

Odznaczeni są pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który od wielu lat współpracuje z prawniczym wydziałem słowackiej uczelni. Współpraca dotyczy m.in. wymiany studentów i nauczycieli akademickich. 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku