Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
XVI edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych
„PROstytucja czy PROfesja ?” - konferencja
Rekrutacja do Letniej Szkoły Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego
Spotkanie dla studentów IV i V roku z oficerami ABW
Rekrutacja do AIESEC oraz na praktyki i wolontariat zagraniczny
Interdyscyplinarnie o kobiecie - seminarium
Znamy laureatów Lokalnego Konkursu Krasomówczego
Możliwość wyjazdu w ramach projektu Studienkolleg zu Berlin


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku