Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego
III Białostockie Kolokwium Cywilistyczne „Pochodzenie dziecka a jego tożsamość”, Białystok 13 stycznia 2017 r.
Prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej
Godziny rektorskie
POKAŻ DZIADKOM - akcja edukacyjna
Certyfikowane warsztaty z rozwiązywania kazusów z zakresu prawa cywilnego, Białystok, 16 grudnia, godz. 16.00.
Karolina Góralczyk stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pracownicy Wydziału Prawa zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku