Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia jednolite magisterskie, Studia I i II stopnia Strona główna / Studia jednolite magisterskie, Studia I i II stopnia / Przepisy i opłaty / Przepisy

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 

 

 
 
 
  
 

 Regulamin studiów (obowiązujący od 1.10.2017 r.)

   


  

Uchwała nr 2265 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyjęć na kolejny kierunek studiów w trybie innym niż rekrutacja

 

Uchwała nr 2356 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 2265 Rady Wydziału Prawa UwB z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyjęć na kolejny kierunek studiów w trybie innym niż rekrutacja   

 


 

Uchwała w sprawie ustalenia  kryteriów,
które student powinien spełnić  ubiegając się o zmianę formy studiów  

 


 

 
Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie prowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku