Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia jednolite magisterskie, Studia I i II stopnia Strona główna / Studia jednolite magisterskie, Studia I i II stopnia / Stypendia/DS / Ogłoszenia

  

 


 
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnia ocen w roku akademickim 2018/2019  przyznane zostało od średniej :
 
na kierunku prawo –  4,59
na kierunku administracja –  4,47
na kierunku bezpieczeństwo narodowe – 4,59 
na kierunku kryminologia – 4.58
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku