Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Erasmus+
REKRUTACJA UZUPĘŁNIAJACA DO PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017
adresowana do doktorantów I, II oraz III roku studiów w roku akademickim
w roku akademickim 2015/2016
 
 
Na studia mogą wyjeżdżać również osoby, które już wyjeżdżały na studia
w ramach programu Erasmus. 
 Warunek: łączny wyjazd w ramach jednego stopnia studiów nie może przekraczać 12 miesięcy. Warunek 12 m-cy nie dotyczy wyjazdów na różnych stopniach studiów
 
UCZELNIE ANGLOJĘZYCZNE
1.       BELGIA: Universiteit Gent www.ugent.be   
2.       CHORWACJA: University of Rijeka www.uniri.hr 
3.       CZECHY: Masarykova Univerzita www.muni.cz 
4.       ESTONIA  Tallinn University of Technology www.ttu.ee
5.       FINLANDIA: University of Eastern Finland www.uef.fi
6.       ŁOTWA: Biznesu Augstskolas Turiba www.turiba.lv     
7.       TURCJA: Ondokuz Mayıs University www.omu.edu.tr
8.       TURCJA: Ozyegin University  www.ozyegin.edu.tr
 
 
UCZELNIE FRANCUSKOJEZYCZNE
1.       FRANCJA:Univeristé de Paris-Sud www.u-psud.fr
 
UCZELNIE NIEMIECKOJĘZYCZNE
1.       NIEMCY: Universität Münster www.uni-munster.de
 
UCZELNIE WŁOSKOJĘZYCZNE
1.       WŁOCHY: Università degli Studi di Bari www.uniba.it
2.       WŁOCHY: Università di Cagliari  www.unica.it
3.       WŁOCHY: Università degli Studi dell'Insubria www.uninsubria.it
4.       WŁOCHY:  Università degli Studi di Ferrara  www.unife.it
5.       WŁOCHY:  Seconda Università degli Studi di Napoli   www.unina2.it
 
 
Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów w języku polskim:
  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany

 

Plik do pobrania

 
 
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.
Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 15 marca 2016 r.
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym w dniu 17 marca godz. 15.00 sala 320  
Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających dr Magdaleny Perkowskiej:
- osobiście w p. 320 w godzinach dyżurów
- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „ERASMUS 2016”
Informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających dr Magdalena Perkowska  dyżur: czwartek  godz. 14.45-15.45 , pok. 320 uwb.erasmus@gmail.com
 
 
 
 

WYJĄTKOWA OFERTA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA UwB
Semestr zimowy 2016/2017 w College of Criminal Justice Northeastern University Boston USA
Oferta skierowana jest do studentów III oraz IV roku kierunku prawo zainteresowanych specjalizacją karnistyczną, oraz doktorantów z seminarium karnistycznego ze względu na specyfikę uczelni przyjmującej.
Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem, jest zwolniony z opłaty za studia na Nothheastern University.
Semestr trwa od 01.09.2016 – 20.12.2016. Są 2 miejsca.
Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).
 
Kandydaci do wyjazdów do USA i JAPONII podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów w języku polskim:
  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • List motywacyjny
 
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka angielskiego
Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
1. Złożenie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim!) do 24 lutego 2016 r.
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym w dniu 17 marca godz. 15.00 sala 320  
Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających dr Magdaleny Perkowskiej:
- osobiście w p. 320 w godzinach dyżurów
- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „ERASMUS 2016”
Informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających dr Magdalena Perkowska  dyżur: czwartek  godz. 14.45-15.45 , pok. 320 uwb.erasmus@gmail.com
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku