Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Stypendia / Ważne informacje

W związku z obowiązkiem rejestracji publikacji doktorantów, które ukazały się w druku od 1 stycznia 2017 r. należy dostarczać do Biblioteki Wydziału Prawa niżej wskazane dokumenty:

 

– wykaz publikacji w postaci spisu (pobierz: Zasady sporządzania wykazu publikacji),

– oryginał lub kopię publikacji.

 

 

Zasady rejestrowania publikacji naukowych:

 

– doktorant jest zobowiązany do dostarczenia publikacji na bieżąco, najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,

– podstawą zarejestrowania publikacji jest dostarczenie oryginału pracy do Biblioteki,

– dopuszcza się przedstawienie kserokopii całego artykułu lub rozdziału, o ile kopia zawiera wszystkie informacje wymienione w załączniku (pobierz: dotyczące zasad rejestrowania publikacji naukowych),

– po dokonaniu rejestracji przez pracownika Biblioteki autor może odebrać przedłożone materiały.

 

UCHWAŁA nr 2923 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Pobierz - Uchwała Rady Wydziału

Pobierz - Uchwała i załączniki do uchwały nr 2923

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku