Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Stypendia / Ważne informacje

 

W związku z obowiązkiem rejestracji publikacji doktorantów, które ukazały się w druku od 1 stycznia 2017 r. informujemy o konieczności dostarczenia do Biblioteki Wydziału Prawa następujących dokumentów:
 
  • Podstawą do weryfikacji oświadczenia doktoranta o publikacjach jest dostarczenie do Biblioteki Wydziału Prawa wykazu publikacji (Pobierz - Zasady sporządzania wykazu publikacji) w postaci spisu oraz osobnych formularzy dla każdej publikacji.

 

Załączniki do pobrania (Formularze do poszczególnych typów publikacji są w wersji edytowalnej i należy je wypełniać elektronicznie)

Pobierz - Formularz do artykułu w czasopiśmie

Pobierz - Formularz do monografii

Pobierz - Formularz do rozdziału w monografii

 

  • Doktorant jest zobowiązany do dostarczenia publikacji w terminie do 30 czerwca b.r.
  • Podstawą zarejestrowania publikacji jest dostarczenie oryginału pracy do Biblioteki.
  • Dopuszcza się przedstawienie kserokopii całego artykułu lub rozdziału, wraz z kserokopią strony tytułowej czasopisma lub pracy zbiorowej.
  • Po dokonaniu rejestracji przez pracownika Biblioteki autor może odebrać przedłożone materiały z wyłączeniem formularzy.

 

 

UCHWAŁA nr 2923 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Pobierz - Uchwała Rady Wydziału

Pobierz - Uchwała i załączniki do uchwały nr 2923

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku