Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Erasmus+ Strona główna / Erasmus+ / Praktyki
Rekrutacja uzupełniająca na praktyki ERASMUS+ 2018/2019
 
Podstawowe zasady rekrutacji:
 
1. Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy.
 
2. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 i zakończony nie później niż 20 września 2019 (wliczając okres ewentualnego przedłużenia).
 
3. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki składają wnioski do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (rekrutacja ma charakter otwarty, do wyczerpania limitu miejsc).
 
4. Wniosek obejmuje:
·  „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for traineeships - Erasmus+), podpisane przez wszystkie strony, tj. koordynatora wydziałowego instytucję przyjmującą oraz studenta. Na potrzeby kwalifikacji wystarczająca będzie kopia dokumentu.
·  formularz zgłoszeniowy studenta na wyjazd na praktykę w roku 2018-19 podpisany przez studenta oraz koordynatora wydziałowego/instytutowego.
 
5. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, składającą się z Koordynatora Uczelnianego oraz pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Pod uwagę brany będzie proponowany program praktyki, który powinien być jak najbardziej zgodny z kierunkiem studiów. Podczas kwalifikacji pierwszeństwo będą miały osoby, które nie wyjeżdżały dotychczas na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i LLP-Erasmus. W następnej kolejności kwalifikują się wyjazdy zgłaszane przez studentów będących członkami ESN lub sprawujących indywidualną opiekę nad zagranicznymi studentem przyjeżdżającym. W przypadku spełnienia kryteriów w jednakowym stopniu, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Dział Współpracy Międzynarodowej poinformuje drogą mailową kandydatów o wynikach rekrutacji.
 
Pliki do pobrania:
 
W roku 2018/2019 stypendium wynosi:
600 euro - Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, 
550 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500 euro -Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Informacji w sprawie praktyk udzielają Koordynatorzy Programu Erasmus+ ds. Studentów Wyjeżdżających: 
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska  law.outgoing@gmail.com
mgr Kamila Bezubik law.outgoing@gmail.com
Dyżur w środę godz. 12:15-13:00 pok.320. 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku