Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Erasmus+ Strona główna / Erasmus+ / Praktyki
Rekrutacja na praktyki ERASMUS+ 2018/2019
 
 
Podstawowe zasady rekrutacji:
 
1.   Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy.
2.   Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 i zakończony nie później niż 20 września 2019 (wliczając okres ewentualnego przedłużenia).
3.   Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki składają wnioski do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (DPMWZ) w okresie do 30 czerwca 2018 r. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba miejsc lub przyznania dodatkowych środków na wyjazdy tego typu, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.
4.   Wniosek obejmuje:
 
  • „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for traineeships - Erasmus+), podpisane przez wszystkie strony, tj. koordynatora wydziałowego instytucję przyjmującą oraz studenta. Na potrzeby kwalifikacji wystarczająca będzie kopia dokumentu.
  • formularz zgłoszeniowy studenta na wyjazd na praktykę w roku 2017-18 podpisany przez studenta oraz koordynatora wydziałowego/instytutowego.
 
5.   Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, składającą się z Koordynatora Uczelnianego oraz pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej. Pod uwagę brany będzie proponowany program praktyki, który powinien być jak najbardziej zgodny z kierunkiem studiów. Podczas kwalifikacji pierwszeństwo będą miały osoby, które nie wyjeżdżały dotychczas na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i LLP-Erasmus. W następnej kolejności kwalifikują się wyjazdy zgłaszane przez studentów będących członkami ESN lub sprawujących indywidualną opiekę nad zagranicznymi studentem przyjeżdżającym. W przypadku spełnienia kryteriów w jednakowym stopniu, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji, Dział Współpracy Międzynarodowej poinformuje drogą mailową kandydatów o jej wynikach.
 
Pliki do pobrania:
 
 
  
W roku 2017/2018 stypendium wynosiło:
 
600 euro - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
550 euro -Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
450 euro -Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 
Informacji w sprawie praktyk udzielają Koordynatorzy Programu Erasmus+ ds. Studentów Wyjeżdżających: 
dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska  law.outgoing@gmail.com 
mgr Kamila Bezubik law.outgoing@gmail.com
 
Dyżur w poniedziałek 10:00- 11:00 pok. 320 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku