Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Staże i wyjazdy zagraniczne

 

Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe (EPRIE) 2015,  July 17 to 27, in Japan and South Korea
70 years after the end of World War II and 50 years after the Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea the relations among neighbors in East Asia are tense and far away of being “normal”. The Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe (EPRIE) aims to activate a transnational dialogue through a comparison of the situations of historically burdened neighbors in Europe (Germany, France, and Poland) and East Asia (China, Japan and South Korea).
 
Special topic in 2015 will be “nations and identities”, where concepts of nations, states and identities will be discussed. Transnational concepts will be also considered. Which factors play a relevant role for the creation of a national or a regional identity? Which factors can foster mutual understanding? Experts from science, politics, and civil society will introduce their perspectives and discuss it with the participants.
 
We are seeking advanced graduate students, early postdoctoral researchers, and young professionals, who have special interest in the topic. Candidates should be of German, French, Polish, Japanese or Korean nationality and be between 25 and 35 years old. Because English will be the language of the program, candidates are expected to speak English fluently.
 
Prosperous Applicants are invited to join us for a unique intercultural experience in this summer school, which will be held in Japan and Korea. In addition to gaining specialized knowledge through a comprehensive content, participants will develop intercultural competences. Through intensive dialogue in international groups, the seminar will encourage participants to build an enduring network to facilitate long-lasting cooperation. 
 
All basic expenses duringthe program (like hotel, transfers, and meals) will be covered. However, participants are expected to cover the costs for their journey from their home destination to the conference location in Tokyo and back from (Seoul; South Korea) themselves.
 
The organizer of the program is the Korea Verband, a politically independent association in Berlin. The program is supported by Robert Bosch Stiftung, a private German foundation engaged in international understanding, and the Japan office of Friedrich-Ebert Foundation in Tokyo. 
 
Application period will be from March 15 to April 19, 2015. Further information like application and recommendation forms can be found on EPRIE website (www.eprie.net). We kindly ask applicants to fill in and send the required documents to info@eprie.net. Only complete applications are accepted.
 

 


 

Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie zaprasza doktorantów i młodych naukowców na konferencję COFOLA 2014


The Faculty of Law, Masaryk University, will hold its VIII.
International Conference for PhD Students and Young Scholars "COFOLA 2014".

Date: 10. 4. 2014 – 12. 4. 2014
Place: University Center Telč
(http://www.muni.cz/uct/services/accomm?lang=en)
Conference fee: 1.990 CZK incl. VAT

The conference offers the opportunity for young scholars and PhD students to discuss and debate current legal topics in Czech, English, Slovak and Polish languages.
The papers are published in peer-reviewed conference proceedings on CD and in open-access mode on the MU Faculty of Law web portal.

The deadline for on-line registration and submission of abstracts is March 1st, 2014.

For more information please visit the conference website:
http://cofola.law.muni.cz/content/en/.
 

 

Szanowni Państwo,
 
zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów prawniczych LL.M.,
współorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i The Catholic
University of America w Waszyngtonie.
 
Studia LL.M. wiążą się zazwyczaj z koniecznością spędzenia roku na
zagranicznej uczelni, co wymaga pokrycia przez studenta dużych kosztów,
zarówno czesnego jak i utrzymania. Program LL.M. współorganizowany przez
Uniwersytet Jagielloński i The Catholic University of America zaprojektowany
został w sposób, który czyni studia LL.M. znacznie dostępniejszymi, zarówno
pod względem finansowym jak i organizacyjnym.
 
Tytuł LL.M. (Master of Laws) przyznawany przez The Catholic University
zdobywa się poprzez zaliczenie części wymaganych kursów na Uniwersytecie
Jagiellońskim i pobyt na CUA w Waszyngtonie przez okres jednego semestru
letniego. Oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego i CUA pozwala więc na
niezwykle elastyczne rozplanowanie studiów LL.M. w czasie. Ponadto, istotnym
elementem, który wyróżnia nasz Program LL.M. spośród innych jest możliwość
rozpoczęcia studiów LL.M. (będących co do zasady studiami podyplomowymi) już
w trakcie magisterskich studiów prawniczych. The Catholic University of
America zgadza się na przyjęcie na program LL.M. studentów 4 lub 5 roku
prawa, którzy w efekcie mogą otrzymać tytuł LL.M. bezpośrednio po otrzymaniu
tytułu magistra na polskiej uczelni, co jest korzystne np. dla osób chcących
rozpocząć aplikację od razu po studiach.
 
Szczegóły dotyczące programu (ramy czasowe, wymagania, wysokość czesnego)
znajdują się w załączonej ulotce, a także na stronie
http://www.law.edu/ju-llm/home.cfm . Wszelkie dalsze pytania i wątpliwości
prosimy kierować do Koordynatorów Programu, Katarzyny Stryjniak
chęcią udzielimy Państwu wszelkich dokładniejszych informacji.
 
Na Wydziale Prawa UwB informacji udziela dr Izabela Kraśnicka:
 
 

 


 

Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2014

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku