Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Centrum Prawniczego Języka Angielskiego

Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
 

Pok.: 320
Tel.: (+48 85) 745-71-64
Fax.: (+48 85) 740-60-89

 

 

 

  

 

Kierownik Centrum
Dr Halina Sierocka

Adiunkt

Specjalność naukowa:
  • Prawniczy język angielski,
  • Języki specjalistyczne,
  • Metodyka nauczania języków specjalistycznych,
  • Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)
  

  

Pracownicy:

 

 

Mgr Maria Cudowska – sekretarz

 

 

      
 
 
Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre) zostało powołane jako odrębna jednostka organizacyjna na Wydziale Prawa dnia 21 listopada 2012 (Uchwała Senatu nr 1323 z dnia 21 listopada 2012) w odpowiedzi na potrzebę kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, a w szczególności prawniczego języka angielskiego. Otwarcie europejskich rynków pracy dla Polaków, z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodowało bowiem to, że nawet dobra znajomość ogólnego języka angielskiego staje się niewystarczająca i aby porozumiewać się z ludźmi z branży skutecznie, niezbędny jest angielski język specjalistyczny, także w dziedzinie prawa.
 
Działalność Centrum Prawniczego Języka Angielskiego obejmuje zarówno dydaktykę (tzn. prowadzenie zajęć w formie kursów językowych, wykładów specjalizacyjnych, lektoratów, studiów podyplomowych, czy warsztatów, też w ramach programu Erasmus, a przez to umożliwienie studentom Wydziału Prawa nabycie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się prawniczym językiem angielskim tj. Legal English) jak i badania naukowe czyli m.in. przygotowanie publikacji, konferencji, wniosków grantowych, a w perspektywie nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się prawniczym językiem angielskim. 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku