Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Współpraca zagraniczna Strona główna / Współpraca zagraniczna / Letnia Szkoła Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State
VIII EDYCJA
LETNIEJ SZKOŁY PORÓWNAWCZEGO PRAWA
AMERYKAŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO
WE WSPÓŁPRACY Z MICHIGAN STATE UNIVERSITY
 
27 maj - 20 czerwca 2018
 
 
W dniu 27 maja 2018 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ruszy VII edycja anglojęzycznej Letniej Szkoły Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego, opartej na umowie podpisanej z Wydziałem Prawa Michigan State University, College of Law w Stanach Zjednoczonych.

Program uzyskał akredytację American Bar Association, Section of Legal Education and Admission to the Bar. W tym roku po raz ósmy w programie wezmą udział studenci amerykańscy.
 
Każdy uczestnik otrzyma specjalny amerykański certyfikat wydany przez Michigan State University, College of Law oraz dyplom Wydziału Prawa UwB potwierdzający udział w Szkole i zaliczenie przedmiotów oferowanych w ramach programu.
 
Zajęcia w języku angielskim dla grupy około 20 studentów polskich i 20 studentów amerykańskich odbywają się od poniedziałku do piątku przez kolejne cztery tygodnie, a prowadzone będą zarówno przez amerykańskich jak i polskich wykładowców. Każdy przedmiot obejmuje 15 godzin wykładowych i dotyczy prawa amerykańskiego lub prawa europejskiego. Wymagany jest aktywny udział studentów w zajęciach.
 
 
KIEROWNIK PROGRAMU NA WYDZIALE PRAWA UWB
Dr Izabela Kraśnicka (krasnicka@uwb.edu.pl)
 
PRZEDMIOTY OFEROWANE W EDYCJI 2018
 
Rule of Law & Jurisprudence – prof. Daniel Barnhizer
This course discusses Rule of Law concepts and surveys various views of law and the legal process. It also examines the judicial decision-making process and the social, political and moral contexts that influence and are influenced by judicial decisions.
 
Constitutional Law of the European Union – dr Izabela Krasnicka
This course is dedicated to the main problems of the structure and law of the European Union. Students will be introduced to the evolution of the European Communities and European Union and the present shape of the organization. Issues concerning the division of competences between the Union and member states will be presented in comparison to the federal structure of the United States. The course will also explain the specificity of the supranational character of the EU law, including the sources of law, the principles governing the legal order and the implementation of the EU law in the member states. In addition, the judicial institutions will be presented, with special emphasis on the Court of Justice of the European Union and its role in the interpretation of the EU law.
 
International Comparative Alternative Dispute Resolution – prof. Chuck Szymanski
This is a new course offering for the 2013 session. The course will undertake an intensive practical study of alternative dispute resolution from an international and comparative perspective. Most importantly, this course will provide American and European students with the opportunity to engage in practice of ADR techniques with and against their cross-cultural peers and colleagues.
 
Comparative Free Expression – prof. Kevin Saunders
Topics in this course will involve issues in free expression, such as hate speech, trial publicity, the treatment of sexual images, children and media, etc., in different countries.
 
Political systems and Human Rights in Central and Eastern Europe – dr hab. Elzbieta Kuzelewska
The course will focus on the political systems and human rights in selected countries of Central and Eastern Europe: Russia, Belarus, Ukraine and Hungary. The choice of those countries was dictated by the specific features of political systems far from democracy. All selected states are quite well experienced in violations or failure to respect for human rights. However, all chosen countries are members of the United Nations and Organization for Security and Cooperation in Europe; all except from Belarus are the members of the Council for Europe. Hungary is the member of the European Union. Political and economic relations between Russia and Ukraine and Belarus will be analyzed, as well as Russia’s position as a hegemon in Eastern part of Europe. Amendments to the Hungarian Constitution caused concern to the EU.  Students will be introduced to the specifics of the political systems of chosen states. Selected comparative issues concerning human rights and their protection will be also presented. 
 
UWAGA: pozytywnie zaliczony przedmiot może zostać wpisany do programu studiów jako specjalizacyjny.
 
Ponieważ termin zajęć w letniej szkole pokrywa się z sesją egzaminacyjną, organizatorzy zapewniają pomoc uczestnikom we wszelkich sprawach organizacyjnych z tym związanych.
 
ROZKŁAD ZAJĘĆ
 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku:
 
-       w godzinach porannych przez cztery tygodnie: 3 godz. akademickie jednego przedmiotu
-       w godzinach popołudniowych przez drugi i trzeci tydzień: 1,5 godz. akademickiej drugiego przedmiotu
 
 
 28-31.05.2018
4.06-08.06.2018 
11.06-15.06.2018 
18.06-22.06.2018  
9.00 – 12.00
Constitutional Law of the European Union
9.00 – 11.30
Political systems & Human Rights in Central and Eastern Europe
9.00 – 11.30
International Comparative Alternative Dispute Resolution
 
9.00 – 11.30
Comparative Free Expression
We czwartek planowany jest wyjazd do Krakowa na weekend
13.30 – 14.45 
Rule of Law & Jurisprudence
13.30 – 14.45
Rule of Law & Jurisprudence
 ----

W każdym kolejnym tygodniu zmienią się zajęcia i prowadzący. Do każdego przedmiotu przygotowany został sylabus i zestaw materiałów pomocnych w nauce i zrozumieniu poszczególnych problemów omawianych podczas zajęć. Szczegółowy plan zajęć zostanie potwierdzony.
 
Na koniec każdego przedmiotu zaplanowane jest zaliczenie na ocenę.
Na dyplomie końcowym znajdzie się wykaz pozytywnie zaliczonych zajęć.

UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie przedmiotach. Opłata za uczestnictwo w kursie jest jednak stała bez względu na ilość wybranych przedmiotów.
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA REKRUTACYJNA
 
Kto może uczestniczyć w Letniej Szkole Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego?
 
Celem procedury rekrutacyjnej jest wyłonienie 25 studentów, którzy wraz ze studentami amerykańskimi otrzymają możliwość uczestnictwa w projekcie.
 
1. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie skierowane jest przede wszystkim do studentów prawa (w tym studiów doktoranckich) Uniwersytetu w Białymstoku. Zaproszenie skierowane jest jednak także do studentów innych kierunków, wszystkich stopni,  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które w chwili rekrutacji są na co najmniej drugim roku studiów (lub pierwszym w przypadku studiów II stopnia). Studenci obecnego pierwszego roku będą przyjmowani po wyczerpaniu zgłoszeń.
Do udziału zapraszamy także aplikantów oraz studentów z wymiany Erasmus.
Dopuszczalne jest także, po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Programu, przyjęcie studentów innych Wydziałów UwB lub innych wydziałów prawa w Polsce.
  
 
2. Przesłanie zgłoszenia (w formie elektronicznej doc): plik do ściągnięcia
TERMIN:  do 10 kwietnia 2018 r.
 
3. Jeśli zgłoszeń wpłynie więcej niż maksymalna liczba miejsc na programie (25), komisja rekrutacyjna zdecyduje o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu określenie poziomu znajomości języka angielskiego. Wymagana jest znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację; na tym etapie znajomość prawniczego języka angielskiego nie będzie oceniana.   
        
Opłata za udział w Letniej Szkole Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego: 600 PLN
Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w czterotygodniowym projekcie oraz materiały do zajęć. Opłaty dokonać należy po ostatecznym zakwalifikowaniu się do programu. Szczegóły podane zostaną każdemu uczestnikowi.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skontaktować się z koordynatorem projektu:
mgr Maria Cudowska 

 

Zachęcając gorąco do skorzystania z tej oferty chciałabym podkreślić kilka istotnych faktów, które być może pomogą Państwu w podjęciu decyzji o uczestnictwie w szkole:
  
1. Znajomość języka angielskiego: wystarczy swobodna komunikacja. Program ma za zadanie wzmocnić Państwa kompetencje językowe, a najlepszym na to sposobem jest obcowanie z native speakerami i osłuchiwanie się (nikt nie będzie Państwa zmuszał do mówienia, szczególnie na zajęciach) z żywym angielskim. Oprócz zajęć organizujemy przecież mnóstwo akcji „socjalnych”, w końcu to program letni!
 
2. Opłata – 600 PLN. To wydatek spory. Ale proszę pomyśleć o tym wydatku jako o inwestycji w naukę języka (w przeliczeniu to 8 PLN za godzinę zajęć!), inwestycję w swoje CV (dyplom amerykańskiej uczelni można zdobyć nie wyjeżdżając do USA TYLKO w ramach letniej szkoły akredytowanej przez ABA, a takie są w Polsce dwie – w Białymstoku i Krakowie), inwestycję w kontakty zagraniczne i przyjaźnie po drugiej stronie oceanu.
 
3. Termin w czasie sesji. Rozumiejąc potencjalne możliwości konfliktu terminów zajęć w szkole letniej i sesji zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualną pomoc w organizacji kalendarza sesyjnego tak, aby student mógł w pełni skorzystać z programu i nie mieć kłopotów sesyjnych.
 
4. Wybór przedmiotów. Nie ma obowiązku uczęszczania na wszystkie przedmioty, można dokonać wyboru.
 
5. Egzaminy. Każdy przedmiot oferowany w letniej szkole kończy się egzaminem. Większość egzaminów ma charakter tzw. take-home, czyli zadania do wykonania w domu z okresem kilku tygodni na odesłanie pracy drogą mailową. Nie ma się czego bać! Tym bardziej, że podejście do egzaminu nie jest w każdej sytuacji obowiązkowe, a ewentualne niezaliczenie (co w amerykańskim systemie oceniania zdarza się NIEZWYKLE rzadko) skutkuje jedynie brakiem tego przedmiotu na wykazie ocen – certyfikat ukończenia szkoły otrzymują studenci, którzy zaliczą min. dwa przedmioty.
 
6. Zaliczenie na poczet przedmiotów specjalizacyjnych. Pozytywna ocena z przedmiotu zaliczonego w czasie programu oznacza możliwość wpisania tego przedmiotu do programu wykładów specjalizacyjnych dla studentów w KOLEJNYM ROKU AKADEMICKIM, można więc już teraz odciążyć przyszły rok.
 
 
NAPRAWDĘ WARTO!!!
 
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu!
 
Dyżur: środa, g. 13:00, s. 320
 
Izabela Kraśnicka

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku