Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”

 

 Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

„Pro Humanae Vitae”
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” to najmłodsza i najprężniej działająca organizacja studencka działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koło zostało założone 15 kwietnia 2014r., opiekę naukową nad działalnością KNPMiF objęła dr Urszula Drozdowska, specjalistka z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego.
Zainteresowania członków koła skupiają się wokół powstającej dopiero gałęzi prawa- prawa medycznego. Studenci organizują liczne projekty, biorą czynny udział lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Koło należą: odbywająca się cyklicznie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta, konferencje i seminaria lokalne, wykłady, szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego oraz z ustawodawstwa dotyczącego prawa medycznego.
W spotkaniach KNPMiF uczestniczą również studenci medycyny, farmacji i kierunków pokrewnych, co umożliwia konfrontację środowiska  naukowego oraz dyskusję nad nowymi problemami. Razem poszerzamy naszą wiedzę, jak  również organizujemy wiele przedsięwzięć pożytecznych dla społeczeństwa, gdyż dziedzina którą się zajmujemy, dotyczy każdego człowieka, a misja naszego koła wyrażona jest już w samej jego nazwie „Pro Humanae Vitae”- dla życia ludzkiego!
Zrealizowane projekty:
2014
Szkolenie z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
15 IV 2014r.
 
Konferencja naukowa „Transplantologia w prawie i medycynie”
29 IV 2014r.
 
Wykład dr. Nikolasa Nikasa "O prawnych aspektach ochrony życia i zdrowia człowieka, na gruncie zagadnień związanych z aborcją i klonowaniem"„Contemporary bioethical challenges. Healthcare rights of conscience, abortion and its impact on woman, human cloning, end of life”
 
5 V 2014r.
2014/2015
Udział w projekcji filmu „Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego połączone z pogadanką na temat transplantologii
21 X 2015r.
Symulacja rozprawy sądowej „Krwawa jatka o transfuzję- autonomia woli czy ratowanie życia?” poprzedzona prelekcją pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za dokonanie zabiegu lekarskiego bez zgody pacjenta”
19 XI 2014r.
Wykład dr Urszuli Drozdowskiej pt. „Zmiany w prawie medycznym 2014” i dyskusja
25 XI 2014r.
Pomoc w organizacji konferencji naukowej „Wybrane prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej” w ramach sieci naukowej pt. "Sieć badawcza - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka"
8-9 XI 2014r.
Spotkanie dot. Prawa lekarzy do strajku dyskusja i referat nt. „Prawa do akcji protestacyjnych w świetle obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza”
12 XI 2014r
Pokaz praktyczno- teoretyczny PIERWSZA POMOC w ramach Dni Wydziału Prawa
25 III 2015r.
Certyfikowane szkolenie z prawa farmaceutycznego prowadzone przez p. Wojciecha Wojtala specjalistę z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego
21 IV 2015r
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Pacjenta”
8-9 V 2015r.
Symulacja rozprawy KRWAWA JATKA O TRANSFUZJĘ w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
21 V 2015r.
2015/2016
Konwersatorium nt. ustawy o leczeniu niepłodności prowadzone przez dr Joannę Banasiuk eksperta Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, współautorkę opinii Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności
9 XI 2015r.
debata „Palenie szkodzi”- granice wolności jednostki odbyła się w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia
19 XI 2015r.
Konferencja Naukowa Prawo do dysponowania własnym ciałem
4 XII 2015r.
Konferencja Naukowa „Dopalacze - problem społeczny, medyczny i prawny”- współorganizacja
5 XII 2015r.
Zbiórka w ramach akcji charytatywnych Szlachetna Paczka oraz Charity Challenge
8 XII 2015r.
Eugenika- spotkanie dyskusyjne połączone z projekcją filmu
1 III 2016r.
Spotkanie nt. Prawa lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej
7 III 2016r.
Wykład pt. „Wybrane aspekty TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW w Polsce” poprowadzony przez prof. Ewę Guzik- Makaruk członka Krajowej Rady Transplantacyjnej
21 III 2016r.
Certyfikowane warsztaty z telemedycyny- prowadzący dr Emilia Sarnacka UMB
6 IV 2016r.
Symulację rozprawy "Bez jej zgody- spór o aborcję"
13 IV 2016r.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta „Granice autonomii pacjenta”
15-16 IV 2016r.
Zarząd Koła
1. PREZES : Katarzyna Konopka, katarzynakonopka@opoczta.pl, 514 627 676
2. WICEPREZES: Natalia Serwatko, natalia.siergiejko@gmail.com, 790 885 539
3. SEKRETARZ: Paulina Waszczeniuk, waszczeniuk.paulina@wp.pl, 695 058 448
4. SKARBNIK: Magdalena Szorc, magdalena.szorc@wp.pl, 666 301 717
Opiekun naukowy Koła: dr Urszula Drozdowska
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB,
specjalistka z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego
Kontakt: kolo.prawo.medyczne@gmail.com
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku