Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Koło Naukowe Prawa Handlowego
 
 
 
KOŁO NAUKOWE PRAWA HANDLOWEGO PRZY WYDZIALE PRAWA UwB
 
Naszym celem jest rozwój poprzez działanie !!!
 
Prawo handlowe w okresie ostatnich 25 lat było jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. W jej ramach ukształtowało się wiele dyscyplin specjalistycznych. Ze względu na dużą doniosłość jurydyczną i praktyczną problematyka ta pozostaje przedmiotem wielopłaszczyznowych rozważań. Zaś rynek usług prawniczych niezmiennie wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie prawa handlowego.
 
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie z inicjatywy studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 r. powołane do życia zostało Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB. Koło inicjuje liczne przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Zasadniczym celem jego działalności jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa handlowego w sposób interesujący i atrakcyjny dla studentów. Ma również za zadanie rozwijać umiejętności osobiste oraz podnosić kwalifikacje zawodowe jego członków m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Wszystkie podejmowane działania pozwalają ponadto na integrację środowiska studenckiego i doktoranckiego.
 
Opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Renata Tanajewska. Pani Doktor poza tym, że jest teoretykiem prawa czynnie wykonuje zawód adwokata. Dlatego też inicjatywy Koła nastawione są przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, które będą przydatne w przyszłej karierze zawodowej naszych członków.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką prawa handlowego, chcesz się nieustannie rozwijać, a przy tym jesteś ambitny i chętny do działania – dołącz do nas.
 
Zarząd Koła Naukowego Prawa Handlowego w roku akademickim 2017/2018:
- Prezes Zarządu: Adam Krzewski,
tel.: 600 731 588,
e-mail: adam@krzewscy.com.pl;
 
- I Viceprezes Zarządu: Magda Perkowska,
e-mail: perkowskamagda@wp.pl;
 
- II Viceprezes Zarządu: Katarzyna Michalczuk,
e-mail: k.michalczukk@gmail.com;
 
- III Viceprezes Zarządu: Damian Dominik Leśniewski,
e-mail: dd.lesniewski@gmail.com;
 
- Skarbnik: Maksymilian Szal,
e-mail: maxszal@gmail.com;
 
- Sekretarz: Aleksandra Kurpiewska,
e-mail: sunsine0293@o2.pl”
 
 
Projekty zrealizowane w roku akademickim 2014/2015:
  1. „Reklama jako produkt niebezpieczny, czyli co nas kręci, co nas podnieca”, dr hab. Agnieszka Malarewicz – Jakubów, prof. UwB (6 listopada 2014 r.),
  2. „Arbiter – pozycja, misja czy kariera?”, mec. Piotr Nowaczyk, Członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy International Chaber of Commerce – spotkanie współorganizowane z Kołem Nauk Cywilistycznych (1 grudnia 2014 r.)
  3. Spotkanie z Panią Sławomirą Prokopowicz, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, specjalistą – praktykiem w zakresie zezwoleń na alkohol, licencji taksówkowych oraz zezwoleń z ustawy o transporcie drogowym (8 grudnia 2014 r.)
  4. „Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością spółek handlowych”, dr Szczęsny Tomasz Szymański, Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku (19 stycznia 2015 r.)
  5. „Specyfika spraw gospodarczych rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym, Julita Uryga, Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku (2 marca 2015 r.)
  6. Wyjście do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w ramach Dni Wydziału Prawa, zwiedzanie Sądu oraz spotkanie z Prezesem WSA, dr Wojciechem Stachurskim (23 marca 2015 r.)
  7. „Dopuszczenie na rynek Polski obcych podmiotów na przykładzie spółek rosyjskich”, mgr Aleksiej Pulik, absolwent Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie (30 marca 2015 r.)
  8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zasada słuszności a prawo handlowe”, Wydział Prawa UwB (29 maja 2015 r.)
 
Projekty zrealizowane w roku akademickim 2015/2016:
1.    Zarządzanie masą upadłościową - o zawodzie syndyka słów kilka. Spotkanie z Panią Aliną Sobolewską (18 listopada 2015 r.),
2.    Szlachetna Paczka 2015 (grudzień 2015 r., współorganizator),
3.    Student przedsiębiorca- spotkanie z Adamem Gardockim przedstawicielem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (2 marca 2016 r.),
4.    Akademia Polskiego Forum Arbitrażu (14, 21 i 28 kwietnia, 12 maja 2016 r., współorganizator),
5.    Zawód AKTUARIUSZ- spotkanie z dr. Jackiem Skwierczyńskim Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (3 kwietnia 2016 r.),
6.    CASHFLOW- spraw by pieniądze pracowały dla Ciebie (11 kwietnia, 18 maja 2016 r.),
7.    Czy prawo nadąża za gospodarką? - aspekty prawne i finansowe prowadzenia nowatorskich rodzajów działalności gospodarczej (20 kwietnia 2016 r.),
8.    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa" (3 czerwca 2016 r.).
 
Adres e-mail Koła: knph.uwb@gmail.com
Fax: + 48 85 740 60 89
 
Koło Naukowe Prawa Handlowego
przy Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku