Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Współpraca zagraniczna Strona główna / Współpraca zagraniczna / Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humboldta / O Szkole…

 O Szkole…

 
Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa rozpoczęła swoją działalność od roku akademickiego 2011/2012, w pierwszym roku swego istnienia jako projekt: „Einführung in das deutsche Recht”. Projekt składał się z dwóch części: I część to wykład specjalizacyjny pt. „Wprowadzenie do prawa niemieckiego”, II część to wizyta studyjna w Berlinie. Wykład objął 18 godzin zajęć dydaktycznych (á 45 min.). Wykład ten stanowił przegląd prawa niemieckiego, jego systematyki oraz korzeni historycznych. Uczestnikom zostały przedstawione, w języku niemieckim,  najważniejsze gałęzie prawa: prawo cywilne, administracyjne i karne oraz ich cechy charakterystyczne, wyróżniające te gałęzie na tle innych systemów prawa. Uczestnikom została przekazana również wiedza na temat niemieckiego kształcenia prawniczego i zasad wykonywania zawodów prawniczych. Zajęcia prowadzone były przez osoby posługujące się płynnie językiem niemieckim, które studiowały prawo niemieckie lub zajmują się nim zawodowo. Na zajęcia przygotowane zostały pomoce dydaktyczne: prezentacje, skrypty, glosariusze. Trzydniowa wizyta studyjna w Berlinie przewidziana została jako nagroda dla wyróżniających się uczestników projektu i wzięło w niej udział 10 uczestników projektu oraz dwóch opiekunów merytorycznych. Podczas tej wizyty polscy studenci prawa spotkali się z niemieckimi studentami prawa w celu wzajemnego poznania się oraz zachęcenia do zacieśniania kontaktów merytorycznych i zgłębiania odpowiednio polskiego i niemieckiego systemu prawa. Ponadto uczestnicy projektu poznali funkcjonowanie niemieckich instytucji państwowych i samorządowych podczas wizyty w Parlamencie Niemieckim, wizyty w niemieckim Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w berlińskiej Izbie Adwokackiej.
Celem projektu byłorozbudzenie zainteresowania studentów z Polski wschodniej oraz z zaprzyjaźnionego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grodnie niemieckim systemem prawa. Uczestnicy projektu po zakończeniu cyklu zajęć zyskali orientację w prawie niemieckim oraz w niemieckim systemie administracji i sądownictwa. Ponadto uczestnicy poznali rozszerzone słownictwo prawnicze. Wszystko to stanowiło przygotowanie do odbycia stypendium na niemieckich uniwersytetach, dało pogląd na odmienności obcego systemu prawnego oraz miało ułatwić przyszłą pracę zawodową w międzynarodowych przedsiębiorstwach i kancelariach. Uczestnicy projektu otrzymali dyplom ukończenia kursu. Przedmiot „Wprowadzenie do prawa niemieckiego” uatrakcyjnił ofertę edukacyjną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Rozwijany z sukcesem został w roku akademickim 2012/2013 przekształcony w Szkołę Prawa Niemieckiego.
Szkoła Prawa Niemieckiego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, europeistyki, kryminologii oraz ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu w Białymstoku. Zaproszenie do uczestnictwa w programie skierowane zostało także do studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grodnie (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, ul. Elizy Orzeszkowej 22, 230023 Grodno, Białoruś).
 
Od kilku edycji studenci otrzymują certyfikat ukończenia SPN, który prezentuje się następująco:
 
 
 
logouwb
Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
Schule des deutschen Rechts an der Juristischen Fakultät an der
Universität in Białystok
Świadectwo ukończenia
Abschlusszeugniss
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass
 
Zaświadczamy niniejszym, że
Frau /Pani
Anna Nowak
in dem Studienjahr 2017/2018 das Vorlesungsprogramm „Einführung in das deutsche Recht” an der Juristischen Fakultät der Universität in Bialystok in Zusammenarbeit mit der Humboldt Universität zu Berlin absolviert hat.
 
ukończyła w roku akademickim 2017/2018 program „Wprowadzenie do prawa niemieckiego“ realizowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie
………………………………………..
Dr hab. Ewa M. Guzik – Makaruk, Prof. UwB
Opiekun naukowy/Wissenschaftlicher Betreuer
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku