Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Postępowania Karnego / VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego - Białystok, 20-22 września 2018 r. / Informacje o Zjeździe


Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszam Pana i wszystkich pracowników oraz doktorantów Katedry/ Zakładu do udziału w VIII Zjeździe Katedr Postępowania Karnego pt. „Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu”,  który odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 r. w Białymstoku.
Motywem przewodnim Zjazdu pragniemy uczynić problematykę nowelizacji polskiej procedury karnej, zmian ustrojowych w szeroko rozumianym systemie wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 oraz ich wpływu na realizację standardów rzetelnego procesu karnego. Organizatorzy nie wykluczają wystąpień poruszających powyższą problematykę w odniesieniu do unormowań w innych systemach prawnych oraz w prawie międzynarodowym.
Zjazd ma z założenia stanowić forum dyskusji nad mającą miejsce w ostatnich latach ewolucją modelu polskiego procesu karnego w kontekście realizacji zasad procesowych oraz poszanowania praw i wolności jednostki, jak również umożliwić wymianę poglądów nad stanem nauki prawa karnego procesowego w Polsce oraz teoretycznie lub praktycznie doniosłymi problemami procedury karnej, w tym ocenę aktualnie obowiązujących lub proponowanych unormowań. 
Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przygotowania i zgłaszania referatów konferencyjnych. W trakcie Zjazdu planowane są następujące sesje referatowe:
1. Bezstronność sądu i niezależność sędziego jako gwarancje w polskim procesie karnym
2. Ograniczenia w dochodzeniu do prawdy w świetle standardów rzetelnego procesu
3. Granice prawa do obrony 
4. Środki zapobiegawcze – oczekiwania i zagrożenia
5. Rzetelny proces dla pokrzywdzonego
6. Postępowanie odwoławcze po reformach.
7. Rola Sądu Najwyższego w znowelizowanym procesie.
8. Przemiany modelu rozprawy głównej.
9. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości.
10. Postępowania dyscyplinarne w dobie reform wymiaru sprawiedliwości
Wygłoszone zostaną referaty, które mieścić się będą w zakreślonych wyżej ramach tematycznych oraz uzyskają najwyższe oceny w procesie recenzyjnym, natomiast wszystkie zgłoszone referaty – po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej – zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do dnia 1 maja 2018 r. abstraktów referatów w wersji elektronicznej na adres email: zkpk2018@uwb.edu.pl   Informacja o wyborze referatów do wygłoszenia oraz ostateczny program Zjazdu zostanie przedstawiony do dnia 25 maja 2018 r. Przy planowaniu objętości referatu należy mieć na względzie, że czas na jego wygłoszenie nie będzie przekraczał 15 minut.

                              


                          


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 


1. Temat VIII Zjazdu Katedr Postępowania Karnego:
„Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu”
2. Termin i miejsce:
20-22 września 2018 r. – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,  ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
3. Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu będą dostępne na stronie internetowej http://www.prawo.uwb.edu.pl/zkpk2018
4. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać do dnia 1 czerwca 2018 r. wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zjazdu. Opłata konferencyjna wynosi 650 złotych (doktoranci 500 zł). Obejmuje ona koszty organizacyjne Zjazdu, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie konferencji oraz udział w imprezach towarzyszących, publikację pokonferencyjną.
5. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 10 czerwca 2018 r. na konto Uniwersytetu w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok) w Banku Millenium S.A. nr 79 1160 2202 0000 0002 4179 4289 z dopiskiem w tytule przelewu: „Zjazd KPK 2018 – imię i nazwisko uczestnika”.  W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
6. Uczestnicy Zjazdu rezerwują noclegi i dokonują opłat bezpośrednio w wybranym hotelu. Organizatorzy zamieszczą na stronie Zjazdu listę proponowanych hoteli.

 


7. Kontakt:
mgr Adrianna Niegierewicz (tel. kom. 500 729 257)
adres e-mail:  zkpk2018@uwb.edu.pl
Katedra Postępowania Karnego
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
fax: +48 85 740 60 89

 

 

 

Pobierz - Program VIII Zjazdu Katedr Postępowania Karnego

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku