Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Poradnia Prawna Strona główna / Poradnia Prawna / Zasady udzielania porad

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA udziela porad prawnych w sprawach z zakresu:

 • Prawa cywilnego
 • Prawa karnego
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS–u)
 • Prawa podatkowego
 • Prawa administracyjnego
 • Prawa międzynarodowego
 • Prawa uchodźców


NIE UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH:

 • z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
 • osobom, składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.Co zrobić aby uzyskać poradę prawną:

 • Należy umówić się na spotkanie w godzinach pracy sekretariatu Poradni Prawnej, osobiście lub telefonicznie
 • Należy dostarczyć kserokopię dokumentów stwierdzających sytuację majątkową osoby ubiegającej się o bezpłatną poradę prawną (np. zaświadczenie o dochodach z US, odcinek renty, etc.)
 • Należy dostarczyć kserokopię dokumentów związanych ze sprawą (dokumenty nie podlegają zwrotowi)
 • Klienci przychodzący w sprawach innych osób zobowiązani są do przedstawienia pisemnego upoważnienia do przedstawienia sprawy w Poradni Prawnej
 • Porady udzielane są w ciągu od dwóch do czterech tygodni od dnia przyjęcia sprawy
 • Klienci nie umówieni nie są przyjmowani
 • Poradnia nie udziela porad ustnie.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku