Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
 

Pok.: 201
Tel.: (+48 85) 745-72-04
Fax.: (+48 85) 740-60-89

p.o. Kierownika Katedry

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Adiunkt

Specjalność naukowa:

 • prawo ochrony konkurencji
 • publiczne prawo gospodarcze

Dyżur:  Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

Email: piszcz@uwb.edu.pl

  

Pracownicy:

Dr Maciej Etel
Adiunkt

Specjalność naukowa:

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
 • Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i europejskim
 • Ochrona konkurencji i konsumentów 

Dyżur:  Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ... 

Email: etel.m@uwb.edu.pl

  

Mgr Paulina Korycińska-Rządca 

Asystent
Specjalność naukowa:
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Publiczne prawo gospodarcze

Email: p.korycinska@uwb.edu.pl

 

Mgr Karolina Zapolska

Asystent

Specjalność naukowa:

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Prawo ochrony środowiska

Dyżur:  Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

Email: k.zapolska@uwb.edu.pl


 

 

Doktoranci:

Paulina Korycińska-Rządca
Teresa Kaczyńska
Magdalena Knapp
Marta Kratiuk
Radosław Niwiński

Aneta Kaftańska

 

Sylabusy przedmiotów prowadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego znajdują się w systemie USOS.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku