Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
 
 
 
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
 
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB zostało utworzone w październiku 2009 roku, przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach swej działalności Zarząd wraz z Członkami Koła zrealizowali wiele inicjatyw: m.in. konferencje, wykłady gościnne, warsztaty. Uczestniczyliśmy także w Promocji Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Rokrocznie bierzemy czynny udział w przygotowaniach i realizacji przedsięwzięć w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Należy zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie każdego z członków Koła, którzy nie tylko wkładają całe swoje serce w przygotowanie event`ów, ale także potrafią przy tym świetnie się bawić. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do aktywnego uczestnictwa w życiu Koła.  
 
 
Opiekę naukową nad kołem sprawują:
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski
Prof. zw dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
dr Emilia Jurgielewicz - Delegacz
 
 
Zarząd Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii UwB w roku akademickim 2018/ 2019

Prezes: Aleksandra Joanna Lewandowska, e-mail: a.j.lewandowska@wp.pl
Wiceprezesi: Adriana Kuligowska, Patryk Topolski
Sekretarz: Justyna Jarocka
Skarbnik: Michał Sikorski
 
 
 
Adres do korespondencji:
 
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
Pok. 109 
 
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
 
Zarząd Koła Naukowego
Prawa Karnego i Kryminologii UwB
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku