Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Koło Naukowe INNOWACJA
 
 
Koło Naukowe INNOWACJA zajmuje się działalnością badawczą i popularyzatorską w zakresie nowości w klasycznych dyscyplinach prawnych, nowych dyscyplin prawnych, stosunków międzynarodowych, umiędzynarodowienia krajowego (wewnętrznego) obrotu prawnego, bezpieczeństwa i praw człowieka, prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania funduszami europejskimi, a także doskonaleniem warsztatu naukowego, dydaktycznego i retorycznego jego członków. Koło aktywnie wspiera i włącza się w różnorodną działalność Uniwersytetu w Białymstoku i jego struktur, a w szczególności Wydziału Prawa i Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. Koło Naukowe INNOWACJA kontynuuje działalność Koła Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi.
 
Adres email Koła: innowacja@onet.com.pl
 
Adres do korespondencji:
Koło Naukowe INNOWACJA
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
Pok. 101
 
Opiekun naukowy Koła: Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski, mgr Wojciech Zoń
 
Zarząd Koła:
Prezes: Jakub Ali Farhan
I Wiceprezes: Marta Jamiołkowska
II Wiceprezes: Aleksandra Brzuzy
Sekretarz: Paulina Sobolewska
 
Pliki do pobrania:
 
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku