Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej / Ogłoszenia
OLIMPIADA WIEDZY O
ŚWIECIE ANTYCZNYM 2016/2017
 
Filozofia, kultura i prawo antyczne stały się fundamentem nowożytnego świata europejskiego. Jest to bogate i ważne dziedzictwo, o którym warto oraz należy pamiętać. Wiedza o świecie antycznym musi być pielęgnowana, przekazywana z pokolenia na pokolenie. O tym, że nauczanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych historii starożytnej ma sens, a wiedza o świecie antycznym wciąż pasjonuje nowe pokolenia młodzieży – przekonaliśmy się podczas I edycji Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym (2005/2006), który przyciągnął nadspodziewaną liczbę chętnych do udziału w konkursie. Druga edycja Konkursu (2006/2007) – organizowanego za zgodą Władz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przez Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej wraz ze Studenckim Kołem Filozofii Prawa – organizacje studenckie działające przy Wydziale Prawa UwB spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem ze strony uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych. Tak samo ubiegłoroczna Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym zgromadziła jeszcze większą liczbę młodzieży zainteresowanej tą inicjatywą.  
Mamy nadzieję, że organizowana obecnie XI Edycja Olimpiady (2016/2017) spotka się z równie wielkim zainteresowaniem, jak w poprzednie, a duch rywalizacji będzie sprzyjał w zdobywaniu przez najlepszych zasłużonych  laurów.
Trzech laureatów olimpiady oraz trzech finalistów zostanie zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego podczas przyjmowania na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pozostali uczestnicy III etapu zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi.
 
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2017 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Organizator:
Katedra Filozofii i Historii Prawa
Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu W Białymstoku
Adres:
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
e-mail: skmpika@uwb.edu.pl

 


 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku