Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Studenckie Koło Nauk Penalnych

 

Studenckie Koło Nauk Penalnych
 

SKNP przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powstało na jesieni 1987r. i jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Prawa. Jego założycielem był prof. dr hab. Lech Falandysz. Opiekę nad kołem roztacza prof. dr hab. Cezary Kulesza, osobą, która udziela wsparcia w realizowaniu działań koła jest dr Dariusz Kużelewski.

 

Przez wszystkie lata swej działalności Koło starało się zainteresować studentów problematyką prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz nauk pokrewnych tym dziedzinom. Celem Koła jest umożliwienie studentom sprawdzenia w praktyce zdobytych przez nich umiejętności.

 

Do głównych działań SKNP należą:
 

•    Cykl spotkań z prawnikami, praktykami oraz innymi osobami związanymi z szeroko pojętymi naukami penalnymi (m.in. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, przedstawicielami Policji i wieloma innymi osobami),

 

•    Prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania referatów, wyjazdów naukowych,

 

•    Branie udziału w rozprawach sądowych w charakterze publiczności,

 

•    Organizowanie wyjść do aresztu śledczego i zakładu karnego,

 

•    Organizowanie konkursów dla studentów II roku z zakresu prawa karnego materialnego oraz dla studentów III roku z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki oraz konkursów na esej prawniczy

 

•    Prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z Policją, Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innymi organizacjami,

 

•    Utrzymywanie ścisłych kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni,

 

•    Organizowanie debat uczelnianych

 

Opiekunowie
prof. dr hab. Cezary Kulesza

dr Dariusz Kużelewski
 
Prezes   Justyna Jarocka tel. 500835614 justynajarocka96@gmail.com
Wiceprezes 

Aneta Garlicka

tel. 797497081 anetagarlicka@gmail.com
Wiceprezes 

Karol Tworkowski

  karoltworkowski96@gmail.com
Sekretarz

Paula Pruszyńska

  paulapruszynska7420@gmail.com
Skarbnik

Agata Kwasowska

  kwasowskaagata@gmail.com

 

 

SKNP to przede wszystkim ludzie, którzy potrafią ze sobą efektywnie współpracować, pomagać sobie wzajemnie. Umieją się przy tym dobrze bawić - co potwierdzają imprezy organizowane przez Koło. Życie studenta to nie tylko siedzenie w czytelni i przygotowywanie się do zajęć, to przede wszystkim czas, który pozwala na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach, czas coraz to nowych wyzwań...

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością na spotkania SKNP, które odbywają się we wtorki o godz. 18.30 w sali 216 bądź w terminach ogłoszonych na stronie facebookowej naszego koła. :)

 

Zarząd SKNP

 


 
Studenckie Koło Nauk Penalnych wraz z Katedrą Postępowania Karnego serdecznie zaprasza na spotkanie z łotweskim postępowaniem karnym. Naszym Gościem będzie dr iur Marina Sumbarova, która w swoim wystąpieniu przestawi zagadnienia związane z uczestnikami procesu karnego oraz sprawą głośnego morderstwa na terenie Łotwy. 
Więcej informacji na plakacie lub fanpage SKNP :)
   

  
Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w „VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego”, który odbędzie się 5-6 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Tegoroczna edycja Konkursu będzie wyjątkowa, bowiem termin zmagań przypada na czas, w którym Wydział Prawa UwB świętuje 30-lecie istnienia Studenckiego Koła Nauk Penalnych.  Tym bardziej mamy ogromny zaszczyt, w tych ważnych dla Naszego Wydziału dniach, zaprosić Was do wzięcia udziału w Konkursie. 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego skierowany jest do studentów Prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2017/2018 przedmiot Postępowanie Karne.
W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia uczestników konkursu Organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej jednostki.
Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni.  Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową na dwa losowo wybrane pytania, sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących procedury karnej. Zwycięzcy konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu został umieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB. Bieżące informacje aktualizowane będą na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1656451021075738
 
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
 
 

 

Studenckie Koło Nauk Penalnych, działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej De actu et visu – współczesne problemy nauk penalnych. Odbędzie się ona w dniach 6 – 7 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Konferencja ta jest dla nas uwieńczeniem trzydziestoletniej działalności Studenckiego Koła Nauk Penalnych, które jest jednym z najstarszych kół na Uniwersytecie w Białymstoku. 
 
W ramach wydarzenia przewidziano dwa panele podczas których głos zabiorą prelegenci z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Referaty dotyczyć będą zagadnień związanych z: postępowaniem karnym, prawem karnym wykonawczym, kryminalistyką, prawem karnym, prawem wykroczeń, wiktymologią,polityką kryminalną i innymi tematami nauk penalnych. Głównym celem konferencji jest merytoryczna wymiana informacji i doświadczeń, nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowanie aktualnych rozwiązań praktycznych oraz teoretycznych dotyczących problematyki rozwoju nauk penalnych w czasie ostatnich trzydziestu lat.
 
Do dnia 13 maja 2018 r. prosimy o przesłanie abstraktów wystąpień o objętości nie większej niż 300 słów. W zgłoszeniu abstraktu należy wskazać imię, nazwisko, afiliację, tytuł zawodowy, a w przypadku studentów – kierunek i rok studiów. 
-> Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej (plik .docx) na adres e-mail: konferencja.sknp.2018@gmail.com
-> Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 15 minut.
Do dnia 17 maja 2018 r. Komitet Organizacyjny prześle drogą mailową informację zwrotną o zakwalifikowaniu referatów. 
 
Wszelkie informacje dotyczące kosztów konferencji oraz bieżących informacji dostępne są w wydarzeniu dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/events/1887523171291769
 

Zapraszamy serdecznie! 

 


 

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego

 

XX Konkurs Wiedzy o Naukach Penalnych


 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku