Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Czasopisma wydawane przez Wydział Strona główna / Czasopisma wydawane przez Wydział / Biuletyn Wydziału Prawa / Kontakt

Kontakt

 Kontakt:


Biuletyn Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku


ul. Mickiewicza 1, pok. 320


15-213 Białystok


e-mail: biuletyn@uwb.edu.plRedakcja:


Redaktor Naczelna: 
Sylwia Łazuk
                                 e-mail: sylwia.lazuk@o2.pl
 
Sekretarz Redakcji: Magdalena Kowalewska
 
Kolegium Redakcyjne: dr hab. Iwona Sierocka, prof. Uwb, dr Ewa Kowalewska - Borys,
dr Arkadiusz Bieliński, dr Andrzej Jackiewicz, dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Dominik Kościuk, mgr Marek Zaremba, mgr Dominika Jocz
 
Korekta: Marta Kozieradzka

 

 

Projekt, opieka graficzna, skład i łamanie: Paweł Jakubczyk

Wydawca:


Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Ul. Mickiewicza 1

15 – 213 Białystok
www.prawo.uwb.edu.pl

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku