Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Czasopisma wydawane przez Wydział Strona główna / Czasopisma wydawane przez Wydział / Studia Iuridica Agraria
 Studia Iuridica Agraria
ISSN 1642-0438


Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 r. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. SIA są adresowane do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

Wersja pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

 

pobierz Studia Iuridica Agraria T. XV 2017  
 
 
pobierz Studia Iuridica Agraria T. XIV 2016  
 
  
pobierz Studia Iuridica Agraria T. XIII 2015
 
 
  
pobierz Studia Iuridica Agraria T. XII 2014
 
 
 
pobierz Studia Iuridica Agraria T. XI 2013
 
 
 
pobierz Studia Iuridica Agraria T. X 2012
 
 
 

pobierz Studia Iuridica Agraria T. IX 2011
 
 

 
pobierz Studia Iuridica Agraria T. VIII 2010
 
 

 

pobierz Studia Iuridica Agraria T. VII 2009
 
 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku