Koła naukowe i organizacje studenckie

Prezentacja Koła


Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
 (KNPM) działa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2004 r. (pod obecną nazwą funkcjonuje od 2007 r.). 

Zrzesza studentów oraz absolwentów Uniwersytetu zainteresowanych problematyką prawa międzynarodowego publicznego. Opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowi Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa UwB.

 

KNPM ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego poprzez aktywność naukową oraz wymianę doświadczeń, a także prezentowanie wyników własnych prac badawczych i popularyzację tej dziedziny nauk prawnych. Metodami realizacji tych celów są m.in. konferencje, debaty, warsztaty, konkursy, spotkania z teoretykami, prawnikami-praktykami czy dyplomatami oraz współpraca z innymi instytucjami o podobnym profilu działania, w tym na szczeblu międzynarodowym.