Studia niestacjonarne

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Niestacjonarnych

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

 

Dyżury prof. zw. dr hab. Macieja Perkowskiego
w zastępstwie za prof. dr hab. Agnieszkę Malarewicz-Jakubów:

16 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00

Najbliższy dyżur prof. dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów:
23 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 12:00

 

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 208
wp-sekr@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 80