Studia niestacjonarne

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych

prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

 

Dyżury: 

16 września 2019 r. godz. 9:00 (poniedziałek)
27 września 2019 r. godz. 9:00 (piątek)

 

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 208
wp-sekr@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 80