Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. Charles Szymanski

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego | Institute of Public International Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
ch.szymanski@uwb.edu.pl
(+48 85) 732 71 63