Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Adam Doliwa

Zakład Prawa Cywilnego | Institute of Civil Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 316
adoliwa@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 93