Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Cezary Kulesza

Katedra Postępowania Karnego | Department of Criminal Procedure

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 303
 c.kulesza@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 60