Procedura przyjazdu gości zagranicznych na Wydział Prawa UwB podlega regulacjom uniwersyteckim wskazanym poniżej.

Kopię zgłoszenia przyjazdu gościa zagranicznego należy za każdym razem przesłać (w wersji elektronicznej) do dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB - Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (krasnicka@uwb.edu.pl)

WYTYCZNE UNIWERSYTECKIE (ze strony: https://uwb.edu.pl/goscie-zagraniczni)

Każdy przyjazd gościa zagranicznego do jednostki Uniwersytetu w Białymstoku powinien być zgłoszony przez daną jednostkę do Działu Współpracy Międzynarodowej, co szczegółowo określa Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania kosztów pobytu gości zagranicznych w Uniwersytecie w Białymstoku.

Wszystkie przyjazdy realizowane w ramach obowiązujących projektów oraz umów międzynarodowych podpisanych przez Uniwersytet w Białymstoku z zagranicznymi uczelniami wchodzą w skład sprawozdania w systemie POL-on.  

Procedura zgłoszenia Gościa zagranicznego:

  1. Wypełnienie Wniosku, umieszczonego poniżej, ze wskazaniem istotnych informacji, takich jak, np. imię i nazwisko gościa, jednostka macierzysta gościa, imię i nazwisko opiekuna naukowego gościa.
  2. W przypadku finansowania przez jednostkę zapraszającą kosztów związanych z przyjazdem i/lub pobytem gościa, konieczne jest wskazanie źródła płatności z akceptacją osoby odpowiedzialnej za wydatki ze wskazanego źródła.
  3. Rozliczenie kosztów pobytu Gościa zagranicznego odbywa się poprzez uzupełnienie wymaganych dokumentów, umieszczonych poniżej i dostarczenie ich do Działu Finansowego nie później niż 14 dni od daty wyjazdu gościa zagranicznego. 
  4. Klauzula RODO 

Dokumenty związane z pobytem gościa zagranicznego:

 - Zgłoszenie gościa zagranicznego pdf / word

 - Klauzula RODO / word 

 - Pokwitowanie odbioru diet pdf / word 

Procedura wystawiania wszelkich zaliczek na poczet przyjazdu gości zagranicznych uregulowana jest Zarządzeniem nr 54 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku