Koła naukowe i organizacje studenckie

 

 

 

Członkowie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB
  
Przewodniczący – Daniel Matwiejczuk
Zastępca Przewodniczącego – Iga Rosołowska
Sekretarz –  Katarzyna Krupska
Skarbnik –  Wojciech Wasilewski

 

Michalina Silwonik
Katarzyna Kaszuba
Victoria Tekień
Mateusz Onichimiuk
Julia Radwańska
Julia Sokołowska

 

 rsswp@uwb.edu.pl