Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 obejmuje kierunki:
Doradztwo Podatkowe
Administracji Publicznej
Mediatorów Sądowych
Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych
Zamówień Publicznych
Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Bezpieczeństwo Narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - kierunek planowany od roku 2022/2023

 

Rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe dostępna jest pod adresem: www.irk-sp.uwb.edu.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków dostępne są w zakładkach danych studiów podyplomowych (umieszczonych po lewej stronie ekranu).Studia Podyplomowe realizowane na zamówienie podmiotów zewnętrznych:

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna - szczegółowe informacje w zakładce.

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów w świetle prawa międzynarodowego, europesjkiego i krajowego - szczegółowe informacje w zakładce.