Koła naukowe i organizacje studenckie

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na Spotkanie rekrutacyjne on-line w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00 na platformie Blackboard.

Wymaga jest rejestracja pod adresem: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl


Szkoły doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- Ekonomia i finanse 

- Nauki prawne 

- Nauki socjologiczne 

- Pedagogika

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu.

 

Rejestracja przez IRK: www.irk.uwb.edu.pl

 

www.weiz.uwb.edu.pl/szkola-doktorska-nauk-spolecznych

www.weiz.uwb.edu.pl/potencjalni-promotorzy