Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:
- ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,
- dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,
- złożyły wymagany komplet dokumentów, tj. formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność (do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji), odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich bądź też poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Sekretariat studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Prawo, zarządzanie
i mediacja w ochronie zdrowia

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - kierunek planowany od roku 2022/2023