Koła naukowe i organizacje studenckie

Plan zajęć semestr zimowy 2022/2023

 

ERASMUS

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym