Plan zajęć semestr letni 2021/2022

 

ERASMUS

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym